Dla Wystawców
Edycja 2017

TERMINY W EDYCJI 2017

27-28 maja 2017 – GDAŃSK (Hala AMBER EXPO)
20-21 maja 2017 – WROCŁAW (Hala Stulecia)
10-11 czerwca 2017 – WARSZAWA (Hala EXPO XXI)